Les Acteurs principaux

Li Baotian
Yang Tian-Qing
Li Wei
Yang Jin-Shan
Zhang Yi
Yang Tian-Bai enfant

Et aussi

Réalisateur, scénariste, compositeur de Ju Dou